Atık Su Arıtma Tesisi ve 42 Km İlave Kanalizasyon

Osmancık Atık Su Arıtma Tesisi Projesi ile şehir atık suları insan ve çevre sağlığına zarar vermiyecek şekilde arıtılacak ve güvenilir çevre koşulları sağlanacatır. 42 Km yeni kanalizasyon hattı ile şehrin tüm alt yapısı tamamlanmış olacaktır.

Başlama Tarihi : 21.09.2016

Bitiş Tarihi        : 13.05.2018

Yatırım Bedeli  : 18.100.000 TL