RİSKLİ ALAN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

İlçemiz Riskli Alanı kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda uygulanan değişiklikler 23.01.2018 tarihinden itibaren Çorum Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde ve http://www.csb.gov.tr/iller/corum/ resmi internet sitesinde bir ay süre ile yayınlanmıştır.