OSMANCIK KENT KONSEYİ SEÇİMİ 27 HAZİRAN’DA

Osmancık Belediyesi Kent Konseyi, 27 Haziran Perşembe günü gerçekleştireceği Genel Kurul ile yeni dönem Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve Başkanını seçecek.

Osmancık Kent Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Işık, yaptığı açıklamada Kent Konseyi Genel Kurulunun mahalli idareler genel seçim sonuçlarını izleyen 3 ay içinde Belediye Başkanının çağrısı ile toplanarak seçim yapması gerektiğini anımsattı.

Buna göre Osmancık Kent Konseyi’nin 27 Haziran Perşembe günü Genel Kurulunun yapılarak yeni dönem Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve Başkanının belirleneceği seçimlerin yapılacağını kaydeden Işık, genel kurul üyelerinin güncellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

BAŞKAN ADAYLIĞI İÇİN SON BAŞVURU 25 HAZİRAN

Işık, Kent Konseyi Genel Kurul Üyeliğine hak kazanan herkesin başkanlık için aday olabileceğini belirterek Kent Konseyi Başkanlığına aday olacakların 25 Haziran Salı Gününe kadar Osmancık Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne başvurmaları gerektiğini kaydetti.

KENT KONSEYİ GENEL KURULU KİMLERDEN OLUŞYOR?

Kent Konseyi Genel Kurul Üyelerinin kimlerden oluşacağı Kent Konseyi Yönetmeliğinin 8. Maddesinde açıkça belirtilmiştir.

İlgili madde şu hükümleri içermektedir:

(1) Kent konseyi; merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık anlayışı ile buluşturmak üzere aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur:

a) Mahallin en büyük mülki idare amiri veya temsilcisi,

b) Belediye başkanı veya temsilcisi,

c) Sayısı 10’u geçmemek üzere illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,

ç) Mahalle sayısı yirmiye kadar olan belediyelerde bütün mahalle muhtarları, diğer belediyelerde belediye başkanının çağrısı üzerine toplanan mahalle muhtarlarının toplam muhtar sayısının yüzde 30’unu geçmemek ve 20’den az olmamak üzere kendi aralarından seçecekleri temsilcileri,

d) Beldede teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri,

e) Üniversitelerden ikiden fazla olmamak üzere en az bir temsilci, üniversite sayısının birden fazla olması durumunda her üniversiteden birer temsilci,

f) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, baroların ve ilgili dernekler ile vakıfların temsilcileri,

g) Kent konseyince kurulan meclis ve çalışma gruplarının birer temsilcisi.