Müdürlükler

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

 

OSMANCIK BELEDİYESİ-NORM KADRO TEŞKİLAT YAPILANMASI
KODU
 
NORM KADRO İDARİ BİRİMLER
 
ALT BİRİM/HARC.YETKİLİ
 
YETKİLİ ADI SOYADI
 
10000
 
BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILIĞI
 
 Başkan Yardımcısı
 

   Kadir ESKİADAM
 
4600
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 Müdür
 Mustafa URGANCI
 
 Yazı İşleri Şefliği
 
 Evlendirme Memurluğu
 
 Strateji Geliştirme Birimi
 
 Özlük İşleri Şefliği
 
 Özel Kalem Birimi
 
11123
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
 Müdür
Abdullah BULUT
 
 Bütçe Şefliği
 
 Muhasebe Birimi
 
 Ayniyat Saymanlığı
 
 Satınalma Birimi
 
 Gelir Şefliği
 
 Emlak Şefliği
 
11050
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 Müdür Vekili
Emrah BAŞ
 
  Etüd Proje Birimi
 
  Makine İkmal Bakım Şefliği
 
  İnşaat Bakım Onarım
 
  Yol ve Altyapı Birimi
 
  Park ve Bahçeler Birimi
 
  Elektrik Teknikerliği
 
11080
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
 Müdür Vekili
Ahmet Sami Dibek
 
 Ruhsat ve Yapı Kontrol  Birimi
 
 Planlama ve Şehir Estetiği
 
 Gecekondu ve Sosyal Konutlar
 
 Numarataj Şefliği
 
11115
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
 Müdür
 Mustafa IŞIK
 
 Basın Yayın Halkla İlişkiler
 
 Beyaz Masa Birimi
 
 Bilgi İşlem Birimi
 
 Güzel Sanatlar Birimi
 
 Sosyal Yardım Birimi
 
 Kütüphane ve Arşiv Birimi
 
 İlan ve Tanıtım Birimi
 
 Kültür ve Turizm
 
 Gençlik Spor Birimi
 
11160
SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
 Müdür 
 Mustafa YÜKTAŞIR
 
 
 Abone İşleri Şefliği
 
 Proje Mühendisliği
 
 Şebeke Teknisyenliği
 
 Su İşleri Teknisyenliği
 
 Kanal ve Altyapı Birimi
 
 Atıksu ve Arıtma Birimi
 
4234
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 Müdür Vekili
 Orhan YILDIZ
 
 Strateji Geliştirme Birimi
 
 İhale ve Proje Birimi
 
 Hukuk İşleri Birimi
 
11170
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 Müdür 
 Kazım GÖKEL
 
 
 Temizlik Hizmetleri 
 
 Mezbaha Birimi
 
 Veteriner Hekimlik
 
 Çevre Sağlığı Teknisyenliği
 
 Sağlık İşleri Birimi
 
11190
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
 Müdür Vekili
 İbrahim KELEŞ
 
 Zabıta Amirliği
 
 Zabıta Komiserliği
 
 Şehir İçi Trafik
 
 İktisat ve Küşat Birimi
 
 Ulaşım Hizmetleri Birimi
 
 Koruma ve Güvenlik
 
 Hal ve Terminal Birimi
 
 Mezarlıklar Birimi
 
11095
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
 Müdür Vekili
 Burhanettin ARSLAN
 
 İtfaiye Amirliği
 
 İtfaiye Çavuşluğu
 
 Acil Yardım ve Kurtarma
 
 Sivil Savunma Birimi