Duyurular

2017 Temmuz Ayı Meclis Toplantı Gündemi

 Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2017 yılı Temmuz ayı toplantısı 04.07.2017 Salı günü saat 16:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
  Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

                  2017 YILI TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 04/07/2017

SAAT:16.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

06.06.2017

.

BAŞKANLIK

Açılış Yoklama

2.

 23.05.2017

 2017/5

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

Bozulan su sayaçlarına uygulanacak tarifenin belirlenmesi

3.

23.05.2017

 2017/5

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU  

 Şht.Üst.Çvç.Emrah ÜNALAN'ın isminin verilmesi

4.

24.05.2017

 2017/6

İMAR KOMİSYONU

Binaların dış cephe boya ve kaplamasının belediyece belirlenmesi

  5. 29.06.2017 E.551 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İmarla ilgili taleplerden;
a) 23.05.2017 1613 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Çİftlikler Mah.si 194 ada 9 nolu parsel için hazırlanan imar planı
b) 24.05.2017 1638 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Şht.Astsubay Üstçavuş Yunus İŞCAN'ın isminin uygun yere verilmesi.
c) 25.05.2017 1651 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Baldıran köyü yerleşim yerine ait imar plan değişikliği talebi
d) 29.05.2017 1676 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIK YEDAŞ tarafından talep edilen imar pl.değişikliği
e) 19.06.2017 1938 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Mehmet BİÇER'in, 2015/49 nolu meclis kararının 1. maddesine konu talebin görüşülmesi
6. . . . Kapanış.
2017 Nisan Ayı Meclis Toplantı Gündemi

Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2017 yılı Nisan ayı toplantısı 04.04.2017 Salı günü saat 16:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
 Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

2017 YILI NİSAN  AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
SIRA NO EVRAKIN TOPLANTI TARİHİ:
04/04/2017
SAAT:16.00
TARİHİ SAYI GELDİĞİ YER KONUSU
1. 07.03.2017   BAŞKANLIK Yoklama ve Açılış
2. 28.03.2017 1005 Meclis Üyesi İsmail Burak DERİNDERE Meclis üyesi istifasınin meclisin bilgisine sunulması
3. 28.03.2017 E.67 YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Encümen üyesi seçimi yapılması
4. 28.03.2017 E.68 YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

İhtisas Komisyonları Seçimi

a)Plan Bütçe Komisyonu
b)İmar Komisyonu
c)Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu

5. 24.03.2017 2017/1 DENETİM KOMİSYONU 2016 Mali yılı denetim raporunun meclisin bilgisine sunulması
6. 28.03.2017   BAŞKANLIK 2016 Mali yılı faaliyet raporunun görüşülmesi
7. 24.03.2017 E.47 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Bütçe içi aktarmanın görüşülmesi
8. 27.03.2017 2017/1 KÜLTÜR VE SOSYAL  İŞLER KOMİSYONU Osmancık Kent Konseyi Başkanlığının 22.02.2017 tarih  2017/1 nolu yürütme kurulu kararının 1. maddesine konu gezilerle ilgili komisyon kararının görüşülmesi
9. 29.03.2017 2017/2 PLAN BÜTÇE KOMİSYONU Osmancık Kent Konseyi Başkanlığının 22.02.2017 tarih  2017/1 nolu yürütme kurulu kararının 2. ve 3. maddelerindeki konuların görüşülmesi
10. 14.03.2017 2017/3 İMAR KOMİSYONU Osmancık Kent Konseyi Başkanlığının 22.02.2017 tarih  2017/1 nolu yürütme kurulu kararının 4. maddesine konu Şehiriçi Trafik sorunun görüşülmesi
11. 14.03.2017 2017/3 İMAR KOMİSYONU Bodrum katlara mesken yapılması konusunun  görüşülmesi.    
12. 14.03.2017 2017/3 İMAR KOMİSYONU Çay Mahallesi 355 ada 125 parselde bulunan Belediyeye ait tarlayı satın alma talebi
13. 29.03.2017 E. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İmar komisyon raporları ve imarla ilgili taleplerden;                          
a) 17.03.2017 887 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ  Cevriye BAŞKAYA ve Şehri DUMAN'ın 2017/9 nolu meclis kararının b) maddesi ile Cumhuriyet Mah.si 1180 ada da yapılan imar planı değişikliğine itirazın görüşülmesi
14.       Kapanış
2017 Mart Ayı Meclis Toplantı Gündemi

Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2017 yılı Mart ayı toplantısı 07.03.2017 Salı günü saat 16:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

2017 YILI MART  AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
SIRA NO EVRAKIN TOPLANTI TARİHİ:
07/03/2017
SAAT:16.00
TARİHİ SAYI GELDİĞİ YER KONUSU
1. 07.03.2017   BAŞKANLIK Yoklama ve Açılış
2. 27.02.2017 E.12 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Osmancık Kent Konseyi Başkanlığının 24.02.2017 tarih  2017/1 nolu yürütme kurulu kararının görüşülmesi
3. 02.03.2017 E.23 GELİR ŞEFLİĞİ Osmancık Belediyesine ait Esentepe Mah.si 71 ada 82 parsel içerisinde yapımı devam etmekte olan 7 adet işyerinin 10 yıl süreyle kiraya verilmesinin görüşülmesi
4. 24.02.2017 E.191 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Bodrum katlara mesken yapılması konusunun  görüşülmesi.    
5. 01.03.2017 E.214 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İmar komisyon raporları ve imarla ilgili taleplerden;                          
a) 17.02.2017 2017/2 İMAR KOMİSYONU Yazı Mahallesi 651 ada 1 parsel ve 18 ada 4 parselde imar düzenlemesi talebi
b) 17.02.2017 2017/2 İMAR KOMİSYONU Güney Mahallesi 329 ada 3 ve 4 parsele ait İmar Planı Değişikliği talebi
c) 17.02.2017 2017/2 İMAR KOMİSYONU Koyunbaba Mahallesi 657 ada 1 parselin park alanından çıkarılma talebi
d) 10.02.2017 451 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Çay Mahallesi 355 ada 125 parselde bulunan Belediyeye ait tarlayı satın alma talebi
6.       Kapanış
2017 Ocak Ayı Meclis Gündemi

Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2017 yılı Ocak ayı toplantısı 03.01.2017 Salı günü saat 16:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

2017 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

   

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

      03/01/2017

SAAT:16.00

TARİHİ SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

03.01.2017

  BAŞKANLIK Açılış Yoklama

2.

27.12.2016

 E.186 YAZI İŞLERİ                       MÜDÜRLÜĞÜ  Denetim Komisyonu Seçimi Yapılması

3.

27.12.2016

E.187 YAZI İŞLERİ                      MÜDÜRLÜĞÜ  Meclis toplantı günü ile tatil ayının belirlenmesi

4.

26.12.2016

E.239 MALİ  HİZMETLER                       MÜDÜRLÜĞÜ İtfaiye ve Zabıta personeli maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi

5.

29.12.2016

E.104 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM ŞEFLİĞİ Memur Dolu Kadro Değişikliği yap.sı ve Sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi

6.

06.12.2016

 2016/83 Meclis Üyesi Besim Özüdoğru'nun yazılı önergesi Kartlı(Akıllı) su sayaçları ile ilgili meclis kararının  görüşülmesi

7.

23.12.2016

 E.59 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Osmancık Kent Konseyinin 2017 yılı bütçesinin görüşülmesi

8.

15.12.2016

E.430 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Osmancık Sosyal Güvenlik Merkezi binasının kira süresinin, bedelsiz olarak 3 yıl süreyle uzatılması talebinin görüşülmesi

9.

   28.12.2016 E.986 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İmar komisyon raporları ve imarla ilgili taleplerden;

a)

13.12.2016

2016/   11-1 İMAR KOMİSYONU  Çiftlikler Mah.si 191 ada 24 nolu parsel için hazırlanmış imar planının görüşülmesi
     b)

13.12.2016

2016/   11-2 İMAR KOMİSYONU  Cumhuriyet Mah. 180 ada için hazırlanmış uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi
     c)

13.12.2016

2016/   11-3 İMAR KOMİSYONU  Yeşilçatma Mah.si 443 ada 12 nolu parselin imar durumunun görüşülmesi
     d)

13.12.2016

2016/   11-4 İMAR KOMİSYONU  Koyunbaba Mah.si 63 ada 19-21-26-168 nolu parsellerin olduğu alan için hazırlanmış 4.Etap TOKİ alanı ilgili plan tadilatının görüşülmesi
     e)

13.12.2016

2016/   11-5 İMAR KOMİSYONU İlçemizin "Riskli Alan" dışında kalan alanlar için hazırlanmış revizyon imar planlarının görüşülmesi
     f)

14.12.2016

3450 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Çiftlikler Mah.si 157 ada 1 parsel,158 ada 4-6 ve 10 nolu parseller için hazırlanmış imar planının görüşülmesi

10)

      Kapanış.
4. Etap Toplu Konut Projesi

                        


          Koyunbaba Mahallesine yapılacak TOKİ konutları için başvurular 14 Ağustos – 15 Eylül 2017        tarihleri      arasında belediyemize        yapılacaktır. Koyunbaba Mahallemize 124 adet 2+1 ve 82 adet 3+1    olmak üzere     toplam 206 Konut yapılacaktır. Hayırlı olsun.


Kurban Bayramında Nöbetçi Eczaneler

1 Eylül Cuma: Güneş Eczanesi
2 Eylül Cumartesi: Esra Eczanesi
3 Eylül Pazar: Şifa Eczanesi
4 Eylül Pazartesi: Derman Eczanezi

Kurban Bayramında Nöbetçi Fırın Listesi

1- Recep BÖREKCİ -0536 320 66 78                  :   03.09.2017    Tarihinden itibaren devamlı

   

2 – Şerif  KAYA             -0530 842 55 73            :  04 .09.2017

 

3 – Dursun YANGÖZ  - 611 48 28                        :   02.09.2017 Tarihinden itibaren devamlı

 

4– Bayram  ÇALIŞKAN- 0538 702 25 04         :   02.09.2017   Tarihinden itibaren devamlı

 

5-  Erkan ÇELİK            -611 20 27                     :  Bayram Süresince Devamlı Açık

  

6 - Ahmet   ŞANVER   - 05366328197                :   03.09.2017  Tarihinden İtibaren Devamlı  

 

7-   Ahmet GÜLÜMSER- 0546 766 00 19            :  Dilekçe Verecek(Tamirat)

    

8-   Erdal MARAZ    -  0538 254 02 25                 :    Bayram Süresince Devamlı Açık

 

09- Hüseyin EREN     611 26 35 -0544 419 39 39 :  02.09.2017 Tarihinden itibaren devamlı

 

10-Önder Ünver ÇETİN -0546 795 74 76               :   Bayram Süresince Devamlı Açık

 

11- Nurettin ÇAKIR     - 611 91 98                          :  03.09.2017 Tarihinden İtibaren      

       

            PİDECİ ESNAFLARININ RAMAZAN BAYRAMI NÖBET ÇİZELGESİ

                                               TELEFON     

1 – Yunus TOPUZ                611 62 63                    : 03.09.2017   Tarihinden İtibaren Devamlı

 

2 – Sinan ODABAŞI              611 97 53                     : 02.09.2017   Tarihinden İtibaren Devamlı

 

3-  İsmail  ŞİMŞEK              611 80 86                    :  02.09.2017 Tarihinden İtibaren Devamlı

 

4-  Arif  HALAT                   0538 367 35 06            : 02.09.2017 Tarihinden İtibaren Devamlı

 

5 – Osman AKSU  611 85 48-0536 794 16 44          :  03.09.2017   Tarihinden İtibaren Devamlı

 

 6 –Nihat KABAK 611 79 82- 05428417607             :  03.09.2017   Tarihinden İtibaren Devamlı

 

7 –Zeki KARAAĞAÇ           611 47 13                       :  02.09.2017 Tarihinden İtibaren Devamlı

 

8 – Zeki KARAAĞAÇ          611 47 13                       :  02.09.2017 Tarihinden İtibaren Devamlı

 

9-  Arif  AYDIN                  61182 60                        :  Dilekçe Verecek(Düğün)

 

10 – Selami SÜMBÜL         611 03 03                        : 03.09.2017 Tarihinden İtibaren Devamlı

 

11-  İsmihan ÇETİN            611 51 57                       :  Bayram Süresince Açık

 

12- Fatih SAYAR               0535 775 56 76                 :03.09.2017  Tarihinden İtibaren Devamlı

 

 

Ekmek Fırını ve Pide Salonu esnaflarının yukarıda yazılı nöbet çizelgesine titizlikle uyulmasını rica ederim.

 

2017 Eylül Ayı Meclis Toplantı Gündemi

Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2017 yılı Eylül ayı toplantısı 05.09.2017 Salı günü saat 16:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

                2017 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

05/09/2017

SAAT:16.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

05.09.2017

.

BAŞKANLIK

Açılış Yoklama

   2.

22.08.2017

E.114

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Hibe yoluyla satınalınan Vidanjör iş makinesi için kamu hizmetine tahsis edilmesi kararı alınması

3.

24.08.2017

E.330

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Terminal yönetmeliğinin görüşülmesi

4.

24.08.2017

E.147

GELİR ŞEFLİĞİ

Yeni OtobüsTerminalinin ücret tarifesinin belirlenmesi

  3.

02-03-04-07-08-09-10.08.2017

2017/8-9-10-11-12-13-14

İMAR KOMİSYONU

Genel Revizyon uygulama imar planına yapılan 164 adet itiraz dilekçesinin görüşülmesi

  4.

21.08.2017 

2849

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Eyüp ARSLAN'A ait Sarpunkavak köyü118 ada 2 nolu parsele ait imar planı onayı

5.

.

.

.

Kapanış.

2017 Ekim Ayı Meclis Toplantı Gündemi

      Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2017 yılı Ekim ayı toplantısı 03.10.2017 Salı günü saat 16:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

                  2017 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 03/10/2017

SAAT:16.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

03.10.2017

.

BAŞKANLIK

Açılış Yoklama

    2. 18.09.2017 E.143 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Bütçe içi aktarma yapılması
   3. 18.09.2017 E.142 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ek Bütçe yapılması
   4. 27.09.2017   E.30 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Taşıt alımı talebi

   5.  18.09.2017 2017/15

İMAR KOMİSYONU

a)Murat GEZER

b)Osmancık OSB

c)Eyüp ARSLAN'ın taleplerinin görüşülmesi

6. . . . Kapanış.
Riskli Alan Dışında Kalan Alanlara Ait İmar Planında İtiraz Sonucu Değişen Kısımlar

16.06.2017 tarihinde askıya çıkıp 17.07.2017 tarihinde askıdan indirilen ilçemiz riskli alan dışında kalan alanlara ait revizyon imar planına süresince yapılan itirazlar 06-07-08-11.09.2017 tarihinde Belediyemiz Meclisinde değerlendirilmiş 2017/67-68-70-71-72-73 sayılı meclis kararına istinaden değişen kısımlar 02.10.2017-02.11.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır. Tekrardan itirazlar sadece değişen kısımlara yapılabilecektir.

Değişen Kısımlara Ait İmar Planı PDF İndir

Değişen Kısımlara Ait İmar Planı

2017 Kasım Ayı Meclis Toplantı Gündemi

Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2017 yılı Kasım ayı toplantısı 09.11.2017 Perşembe günü saat 16:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

                  2017 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 09/11/2017

SAAT:16.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

09.11.2017

.

BAŞKANLIK

Açılış Yoklama

   2. 25.10.2017 E.425 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Otobüs satın alınması
   3.  05.10.2017 E.390 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Mezarlıklar Yönetmeliğinin görüşülmesi
   4.  03.11.2017 E.143 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ Atıksu arıtma tesisi ve %20 lik ilave hatlar için İller Bankasında kredi talebinde bulunulması
    5. 23.10.2017 E.158 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

a) 2018 yılı Gelir Tarifesi  

b) 2018 ve izleyen iki yıla ait (2019-2020) tahmini bütçenin görüşülmesi

   6. 02.11.2017 E.197 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Yazı Mah.si Akbank karşısında bulunan Belediye ye ait 476 ada 1 ve 2 nolu parsellleri satılması
   7. . . İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Askı süresince Revizyon uygulama imar planına yapılan itirazların görüşülmesi
  8. 10.10.2017 2017/16

İMAR KOMİSYONU

Mehmet Yavuz KÜTÜK'ün emsal ve kat artırım talebi

9.  01.11.2017 E.1007

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

a) 4. Etap TOKİ alanını kapsayan 63 ada 21-26 nolu parsellerin olduğu yerle ilgili imar planı tadilat teklifinin görüşülmesi

b) Cumhuriyet Mah. 1025 ada 63-64-65-66-68 parsellerin olduğu yere ait plan değişikliği

c) Karayolları 7. Bölge Müd.nün Osmancık-Çorum yolu ile ilgili plan değişikliği

10. . . . Kapanış.
Myanmar Yardım Kampanyası Banka Hesap Numaraları

AFAD, Türk Kızılayı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Arakanlı Müslümanlar için düzenlenen yardım kampanyasına aşağıdaki hesaplardan destek olabilirsiniz.

T.C. ZİRAAT BANKASI KAMU GİRİŞİMCİ ŞUBESİ

TL- Hesap IBAN No:                   TR140001002533555555555084

ABD Doları Hesap IBAN No:     TR840001002533555555555085

EURO Hesap IBAN No:               TR570001002533555555555086

Banka Swift Kod No:                   TCZBTR2A

T. VAKIFLAR BANKASI A.O. TUNALI HİLMİ ŞUBESİ

TL- Hesap IBAN No:                   TR310001500158007300087076

ABD Doları Hesap IBAN No:      TR730001500158048013567393

EURO Hesap IBAN No:               TR510001500158048013567401

Banka Swift Kod No:                   TVBATR2AXXX

T. HALK BANKASI A.Ş. BAKANLIKLAR ŞUBESİ        

TL- Hesap IBAN No:                  TR620001200940800005000017

ABD Doları Hesap IBAN No:    TR310001200940800058000114

EURO Hesap IBAN No:              TR040001200940800058000115

Banka Swift Kod No:                  TRHBTR2A

2018 Ocak Ayı Meclis Toplantı Gündemi

Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2018 yılı Ocak ayı toplantısı 02.01.2018 Salı günü saat 16:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

2018 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

   

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 02/01/2018

SAAT:16.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

02.01.2018

 

BAŞKANLIK

Açılış Yoklama

  2.  26.12.2017 E.241

YAZI İŞLERİ  MÜDÜRLÜĞÜ 

Destek Hiz.Müd.ne yapılan atama hk. Meclise bilgi verilmesi

3.

25.12.2017

E.238

YAZI İŞLERİ  MÜDÜRLÜĞÜ 

Denetim Komisyonu Seçimi Yapılması

  4.

25.12.2017

E.239

YAZI İŞLERİ   MÜDÜRLÜĞÜ 

Meclis toplantı günü ile tatil ayının belirlenmesi

  5.

26.12.2017

E.103

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM ŞEFLİĞİ

Sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi

6.

25.12.2017

E.200

MALİ HİZMETLER   MÜDÜRLÜĞÜ

İtfaiye ve Zabıta personeli maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi

7.

27.12.2017

 E.247

GELİR ŞEFLİĞİ

Osmancık OSB.nin su bedeli ile ilgili talebin görüşülmesi

  8.  28.12.2017 E.1326

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Yapı kullanma İzin harçlarının belirlenmesi

9.

  27.12.2017

E.1325

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İmar komisyon raporları ve imarla ilgili taleplerden;

a)

12.12.2017

 2017/

 18-1

İMAR KOMİSYONU 

Imar Planında yapılacak olan emsal artışları ile ilgili kazanılan inşaat alanı için harç alınması

    b)

12.12.2017

2017/

 18-2

İMAR KOMİSYONU 

Cumhuriyet Mah. 1142 ada ada 87, 91, 150. 151. 152, 153, 154 ve 155 nolu parsellerin olduğu alan için hazırlanmış uygulama imar planı değişikliği talebi

    c)

12.12.2017

2017/

 18-3

İMAR KOMİSYONU 

Erk.Filo Oto. ya ait Baldıran köyü 81 ve 104 nolu parsellerin olduğu alan için hazırlanmış plan değişikliği

    d)

20.12.2017

 4314

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Hanım KALE-Abdullah KALE- ve Abdurrahman KALE'YE ait Cumhuriyet Mahallesi 916 ada 159, 166, 167, 168 ve 169 parsellere ait İmar Planı Değişikliği

   e)  26.12.2017 4402

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Abdurrahman CİVCİV ve Neriman OTUZBİR imzalı Cumhuriyet Mahallesi 127 ada 10, 296, 297, 298, 301, 302 ve 303 parsellere ait İmar Planı Değişikliği

10.

 . .

.

Kapanış.

TKDK IPARD Üçüncü Başvuru Çağrı İlanı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2014-2020 IPARD üçüncü başvuru ilanı

Duyuruyu okumak için tıklayın.

2018 Şubat Ayı Meclis Toplantı Gündemi

 Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2018 yılı Şubat ayı toplantısı 06.02.2018 Salı günü saat 16:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

                  2018 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 06/02/2018

SAAT:16.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

06.02.2018

.

BAŞKANLIK

Açılış Yoklama

   2. 08.01.2018 2018/2 PLAN BÜTÇE KOMİSYONU Osmancık OSB içme su tarifesinin görüşülmesi
   3. 08.01.2018 2018/2 PLAN BÜTÇE KOMİSYONU Yapı kullanma izin belgesi harcının görüşülmesi
   4. 09.01.2018 2018/1

İMAR KOMİSYONU

Abdullah KALE ve müştereklerinin 916 ada 168 parselin olduğu alandakiimar değişikliği talebi
   5. 09.01.2018 2018/1

İMAR KOMİSYONU

Hatice Civciv ve Neriman Otuzbir'in 127 adanın olduğu alandaki imar değişikliği talebi 
   6.  18.01.2018 E.111 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 927 ada 1 nolu parselin Cami yapılması amacıyla devir talebinin görüşülmesi
   7.  01.02.2018 E.181 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

 

   a.) 29.12.2017 24.01.2018 2017/4461 0480                    " Esentepe Mah.si 71 ada içerisinde yapılan revziyon imar planı değişikliğine 2.askı süresinde yapılan itiraz ve talepler
b.) . .                  " Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünce önerilen Çorum yolu kavşağındaki imar planı değişikliğine yapılan itirazlar
c.) 16.01.2018 0354                  " Cumhuriyet Mah.si 925 ada 3 parselin olduğu alan için yapılan imar planı değişikliği talebi
d.) 26.01.2018 0498                  " Yola terkten önceki emsal hesabı ile ilgili talebin görüşülmesi
e.) 29.01.2018 0510                  " Cumhuriyet Mah.si 1142 ada 150-151-152-155-87 parsellerin olduğu alana ait imar değişikliği
g.) 30.01.2018 0532                   " Cumhuriyet Mah.si 113 ada 52-75-76-77 nolu parsellerin olduğu alana ait imar değişikliği
f.) 31.01.2018 0554                   " Emsal artış harcına konu talebin görüşülmesi
8. . . . Kapanış.
BELEDİYE TAŞERON İŞÇİLERİ KADRO BAŞVURU SONUÇLARI

696 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 375 SAYILI KHK'NIN  GEÇİCİ 23 VE 24.MADDESİ GEREĞİ TAŞERONDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN  BELEDİYE ŞİRKETİ KADROLARINA GEÇİŞİ BAŞVURU SONUÇLARI

           24 Aralık 2017 tarihli Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  "696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname" 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmalarına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. ve 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" ile belirlenen kriterler dahilinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvuruları kabul ve red edilen kişi listeleri aşağıda PDF linkinde listelenmiştir. 26.02.2018

2018 Mart Ayı Meclis Toplantı Gündemi

Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2018 yılı Mart ayı toplantısı 06.03.2018 Salı günü saat 16:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

                  2018 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 06/03/2018

SAAT:16.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

06.02.2018

.

BAŞKANLIK

Açılış Yoklama

   2. 13.02.2018 2018/3-1 PLAN BÜTÇE KOMİSYONU Kamu kurumlarına uygulanacak su tarifesinin görüşülmesi
   3. 13.02.2018 2018/3-2 PLAN BÜTÇE KOMİSYONU Osmancık Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneğinin içme suyu tarifesinin görüşülmesi
   4. 13.02.2018 2018/2-1

İMAR KOMİSYONU

Cumhuriyet Mah.si 925 ada 2 nolu parselin olduğu alan için hazırlanan imar planı değişikliği talebi
   5. 13.02.2018 2018/2-2

İMAR KOMİSYONU

Cumhuriyet Mah.si 1142 ada 150-151-152-155-87 nolu parsellerin olduğu alan için hazırlanan imar değişikliği
   6.  13.02.2018 2018/2-3 İMAR KOMİSYONU

Cumhuriyet Mah. 113 ada 52-53-75-76-77 nolu parsellerin

olduğu alanı kapsayan uygulama imar planı değişikliği

   7.  28.02.2018 E.270 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

 

    a)  23.02.2018 873                    " Güney Mah.si 329 ada nın olduğu yere air imar değişikliği talebi
 b)

19.02.2018

778                  " Ulucamii Mah.si 485 ada 1 nolu parselin Belediyece satın alınması talebi
8. . . . Kapanış.

Anonslar

2017 Ağustos Ayı Meclis Toplantı Gündemi

 Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2017 yılı Ağustos ayı toplantısı 01.08.2017 Salı günü saat 16:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

                  2017 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 01/08/2017

SAAT:16.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

06.06.2017

.

BAŞKANLIK

Açılış Yoklama

2.

18.07.2017

 E.113

 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Personel giderleri ile ilgili bütçe içi aktarmanın görüşülmesi

  3. 21.07.2017 2017/7

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU  

Fırat Kalkanı harekatında şehit olan Ast.Üst.Çavuş Yunus İşcan'ın isminin uygun bir cadde, sokak veya parka verilmesi.

4.

21.07.2017

2017/8

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU  

Ramazan ÇALIŞKAN'ın Turizm gönüllüsü ilan edilmesi ve ödüllendirilmesinin görüşülmesi

  5. 21.07.2017 2017/9

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU  

Ast. Subay Çavuş Emrah Ünalan'ın isminin ilerde oluşacak uygun bir yere verilmesi

6.

19.07.2017

2017/7-1

İMAR KOMİSYONU

Çiftlikler Mah.si 194 ada 9 parsel için hazırlanan imar planının onaylanması

   7.

19.07.2017 2017/7-2

İMAR KOMİSYONU

Baldıran köyü muhtarlığınce hazırlattırılan imar planının onaylanması

   8. 19.07.2017 2017-3

İMAR KOMİSYONU

YEDAŞ'ın trafo yeri için imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi

  9. 19.07.2017 2017-4

İMAR KOMİSYONU

Mehmet BİÇER'in, 2015/49 nolu meclis kararının 1. maddesine konu talebin görüşülmesi
  10. 27.07.2017 E.742 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Genel Revizyon uygulama imar planına yapılan 165 adet itiraz dilekçesinin görüşülmesi
11. . . . Kapanış.
11/09/2017 saat:10.00 Sesli yayın ilanları

Belediye Başkanlığından;

Osmancık merzifon arası yolcu taşımacılığına ait bir adet otobüs hat satışı 2886 sayılı devlet ihale kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif açık artırma usuluyle 3.500.00 TL muhammen bedel üzerinden 12 eylül 2017 günü saat 14,30 satışı encümen huzurunda yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi Belediyemiz Zabıta müdürlüğünden temin edilebilir. 

   İlanen duyrulur. 

29/09/2017 saat:15.00 Sesli yayın ilanları

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.

OSMANCIK ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS TERMİNALİ HİZMETE AÇILDIĞINDAN 2 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ OSMANCIK-ÇORUM, OSMANCIK-MERZİFON VE OSMANCIK-ANKARA ARASI TOPLU TAŞIMA YAPAN ARAÇLAR YENİ TERMİNALDEN KALKIŞ YAPACAKTIR.

HALKIMIZA DUYURULUR.

02/10/2017 saat:10.00 Sesli yayın ilanları

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.

BAŞROLLERİNDE BİZİMKİLER DİZİSİNDE ''CEMİL'' KARAKTERİNİ CANLANDIRAN UĞURTAN SAYINER'İN YER ALDIĞI ''BİZDEN SİZE KABARE''ADLI İKİ PERDELİK TİYATRO BU AKŞAM SAAT 19.30'DA BELEDİYE KÜLTÜR MERKEZİ'NDE SAHNELENECEKTİR.

GÖSTERİ ÜCRETSİZ OLUP TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR.

02/10/2017 saat:15.00 Sesli yayın ilanları

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.

YENİ YAPILAN OTOBÜS TERMİNALİNDEKİ 2 ADET İL İÇİ VE İLÇELER ARASI OTOBÜS YAZIHANESİ VE WC, 2886 SAYILI YASANIN 45. MADDESİ GEREĞİNCE AYRI AYRI SIRASI ÜZERE AÇIK TEKLİF AÇIK ARTIRMA USULÜYLE YAPILACAK İHALE İLE 12 EKİM 2017 TARİHİ SAAT 10.00'DA 3(ÜÇ) YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR.İHALEYE İLİŞKİN GEREKLİ BİLGİLERİ BELEDİYEMİZ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TEMİN EDEBİLİRLER.

İLANEN DUYURULUR.

02/11/2017 saat:10.00 Sesli yayın ilanları

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR:

EMLAK VERGİSİ,ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ ve İLAN REKLAM VERGİLERİNİN 2. TAKSİTİ 30 KASIM 2017 PERŞEMBE GÜNÜ SONA ERECEKTİR.

HALKIMIZA İLANEN DUYURULUR.

2017 Aralık Ayı Meclis Toplantı Gündemi

 Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2017 yılı Aralık ayı toplantısı 05.12.2017 Salı günü saat 16:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

                  2017 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 05/12/2017

SAAT:16.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

05.12.2017

.

BAŞKANLIK

Açılış Yoklama

   2.  27.11.2017 E.215 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Koyunbaba Eğt.ve Kültür Vakfına tahsis edilen yerin sözleşme yenilenmesi talebi 
   3.a  27.11.2017 E.1219

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Terminal içerisindeki trafo yerinin TEDAŞ'a tahsisi
   3.b  14.11.2017 2017/17

İMAR KOMİSYONU

Cumhuriyet Mahallesi 1025 ada 63-64-65-66-68 parsellere ait İiar planı değişikliği talebi

    4.  14.11.2017 2017/17  İMAR KOMİSYONU

Genel Revizyon İmar Planında yapılan Değişikliklere İlişkin bölgelere askı süreci içerisinde yapılan itirazlar 

   5.  23.11.2017 3975 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Cumhuriyet Mahallesi 1142 ada 87-91-150-151-152-153-154-155 parsellere ait İmar Planı Değişikliği
   6.  29.11.2017 4041 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Baldıran Köyü 104 ve 81 parsellere ait İmar Planı Değişikliği talebi
 7. . . . Kapanış.
07/12/2017 saat:14.00 Sesli yayın ilanları

                                                                  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR                            

      BELEDİYEMİZ ve HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İŞBİRLİĞİ İLE OSMANCIK KÜLTÜR EVİ'nde BAYANLARA YÖNELİK KAĞIT, RÖLYEF, AHŞAP BOYAMA ve SÜSLEME KURSLARI AÇILACAKTIR.

      MÜRACAATLARIN OSMANCIK BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ'ne YAPILMASI İLANEN DUYURULUR.