Duyurular

2017 Temmuz Ayı Meclis Toplantı Gündemi

 Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2017 yılı Temmuz ayı toplantısı 04.07.2017 Salı günü saat 16:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
  Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

                  2017 YILI TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 04/07/2017

SAAT:16.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

06.06.2017

.

BAŞKANLIK

Açılış Yoklama

2.

 23.05.2017

 2017/5

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

Bozulan su sayaçlarına uygulanacak tarifenin belirlenmesi

3.

23.05.2017

 2017/5

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU  

 Şht.Üst.Çvç.Emrah ÜNALAN'ın isminin verilmesi

4.

24.05.2017

 2017/6

İMAR KOMİSYONU

Binaların dış cephe boya ve kaplamasının belediyece belirlenmesi

  5. 29.06.2017 E.551 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İmarla ilgili taleplerden;
a) 23.05.2017 1613 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Çİftlikler Mah.si 194 ada 9 nolu parsel için hazırlanan imar planı
b) 24.05.2017 1638 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Şht.Astsubay Üstçavuş Yunus İŞCAN'ın isminin uygun yere verilmesi.
c) 25.05.2017 1651 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Baldıran köyü yerleşim yerine ait imar plan değişikliği talebi
d) 29.05.2017 1676 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIK YEDAŞ tarafından talep edilen imar pl.değişikliği
e) 19.06.2017 1938 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Mehmet BİÇER'in, 2015/49 nolu meclis kararının 1. maddesine konu talebin görüşülmesi
6. . . . Kapanış.
2017 Nisan Ayı Meclis Toplantı Gündemi

Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2017 yılı Nisan ayı toplantısı 04.04.2017 Salı günü saat 16:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
 Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

2017 YILI NİSAN  AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
SIRA NO EVRAKIN TOPLANTI TARİHİ:
04/04/2017
SAAT:16.00
TARİHİ SAYI GELDİĞİ YER KONUSU
1. 07.03.2017   BAŞKANLIK Yoklama ve Açılış
2. 28.03.2017 1005 Meclis Üyesi İsmail Burak DERİNDERE Meclis üyesi istifasınin meclisin bilgisine sunulması
3. 28.03.2017 E.67 YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Encümen üyesi seçimi yapılması
4. 28.03.2017 E.68 YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

İhtisas Komisyonları Seçimi

a)Plan Bütçe Komisyonu
b)İmar Komisyonu
c)Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu

5. 24.03.2017 2017/1 DENETİM KOMİSYONU 2016 Mali yılı denetim raporunun meclisin bilgisine sunulması
6. 28.03.2017   BAŞKANLIK 2016 Mali yılı faaliyet raporunun görüşülmesi
7. 24.03.2017 E.47 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Bütçe içi aktarmanın görüşülmesi
8. 27.03.2017 2017/1 KÜLTÜR VE SOSYAL  İŞLER KOMİSYONU Osmancık Kent Konseyi Başkanlığının 22.02.2017 tarih  2017/1 nolu yürütme kurulu kararının 1. maddesine konu gezilerle ilgili komisyon kararının görüşülmesi
9. 29.03.2017 2017/2 PLAN BÜTÇE KOMİSYONU Osmancık Kent Konseyi Başkanlığının 22.02.2017 tarih  2017/1 nolu yürütme kurulu kararının 2. ve 3. maddelerindeki konuların görüşülmesi
10. 14.03.2017 2017/3 İMAR KOMİSYONU Osmancık Kent Konseyi Başkanlığının 22.02.2017 tarih  2017/1 nolu yürütme kurulu kararının 4. maddesine konu Şehiriçi Trafik sorunun görüşülmesi
11. 14.03.2017 2017/3 İMAR KOMİSYONU Bodrum katlara mesken yapılması konusunun  görüşülmesi.    
12. 14.03.2017 2017/3 İMAR KOMİSYONU Çay Mahallesi 355 ada 125 parselde bulunan Belediyeye ait tarlayı satın alma talebi
13. 29.03.2017 E. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İmar komisyon raporları ve imarla ilgili taleplerden;                          
a) 17.03.2017 887 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ  Cevriye BAŞKAYA ve Şehri DUMAN'ın 2017/9 nolu meclis kararının b) maddesi ile Cumhuriyet Mah.si 1180 ada da yapılan imar planı değişikliğine itirazın görüşülmesi
14.       Kapanış
2017 Mart Ayı Meclis Toplantı Gündemi

Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2017 yılı Mart ayı toplantısı 07.03.2017 Salı günü saat 16:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

2017 YILI MART  AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
SIRA NO EVRAKIN TOPLANTI TARİHİ:
07/03/2017
SAAT:16.00
TARİHİ SAYI GELDİĞİ YER KONUSU
1. 07.03.2017   BAŞKANLIK Yoklama ve Açılış
2. 27.02.2017 E.12 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Osmancık Kent Konseyi Başkanlığının 24.02.2017 tarih  2017/1 nolu yürütme kurulu kararının görüşülmesi
3. 02.03.2017 E.23 GELİR ŞEFLİĞİ Osmancık Belediyesine ait Esentepe Mah.si 71 ada 82 parsel içerisinde yapımı devam etmekte olan 7 adet işyerinin 10 yıl süreyle kiraya verilmesinin görüşülmesi
4. 24.02.2017 E.191 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Bodrum katlara mesken yapılması konusunun  görüşülmesi.    
5. 01.03.2017 E.214 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İmar komisyon raporları ve imarla ilgili taleplerden;                          
a) 17.02.2017 2017/2 İMAR KOMİSYONU Yazı Mahallesi 651 ada 1 parsel ve 18 ada 4 parselde imar düzenlemesi talebi
b) 17.02.2017 2017/2 İMAR KOMİSYONU Güney Mahallesi 329 ada 3 ve 4 parsele ait İmar Planı Değişikliği talebi
c) 17.02.2017 2017/2 İMAR KOMİSYONU Koyunbaba Mahallesi 657 ada 1 parselin park alanından çıkarılma talebi
d) 10.02.2017 451 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Çay Mahallesi 355 ada 125 parselde bulunan Belediyeye ait tarlayı satın alma talebi
6.       Kapanış
2017 Ocak Ayı Meclis Gündemi

Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2017 yılı Ocak ayı toplantısı 03.01.2017 Salı günü saat 16:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

2017 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

   

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

      03/01/2017

SAAT:16.00

TARİHİ SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

03.01.2017

  BAŞKANLIK Açılış Yoklama

2.

27.12.2016

 E.186 YAZI İŞLERİ                       MÜDÜRLÜĞÜ  Denetim Komisyonu Seçimi Yapılması

3.

27.12.2016

E.187 YAZI İŞLERİ                      MÜDÜRLÜĞÜ  Meclis toplantı günü ile tatil ayının belirlenmesi

4.

26.12.2016

E.239 MALİ  HİZMETLER                       MÜDÜRLÜĞÜ İtfaiye ve Zabıta personeli maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi

5.

29.12.2016

E.104 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM ŞEFLİĞİ Memur Dolu Kadro Değişikliği yap.sı ve Sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi

6.

06.12.2016

 2016/83 Meclis Üyesi Besim Özüdoğru'nun yazılı önergesi Kartlı(Akıllı) su sayaçları ile ilgili meclis kararının  görüşülmesi

7.

23.12.2016

 E.59 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Osmancık Kent Konseyinin 2017 yılı bütçesinin görüşülmesi

8.

15.12.2016

E.430 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Osmancık Sosyal Güvenlik Merkezi binasının kira süresinin, bedelsiz olarak 3 yıl süreyle uzatılması talebinin görüşülmesi

9.

   28.12.2016 E.986 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İmar komisyon raporları ve imarla ilgili taleplerden;

a)

13.12.2016

2016/   11-1 İMAR KOMİSYONU  Çiftlikler Mah.si 191 ada 24 nolu parsel için hazırlanmış imar planının görüşülmesi
     b)

13.12.2016

2016/   11-2 İMAR KOMİSYONU  Cumhuriyet Mah. 180 ada için hazırlanmış uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi
     c)

13.12.2016

2016/   11-3 İMAR KOMİSYONU  Yeşilçatma Mah.si 443 ada 12 nolu parselin imar durumunun görüşülmesi
     d)

13.12.2016

2016/   11-4 İMAR KOMİSYONU  Koyunbaba Mah.si 63 ada 19-21-26-168 nolu parsellerin olduğu alan için hazırlanmış 4.Etap TOKİ alanı ilgili plan tadilatının görüşülmesi
     e)

13.12.2016

2016/   11-5 İMAR KOMİSYONU İlçemizin "Riskli Alan" dışında kalan alanlar için hazırlanmış revizyon imar planlarının görüşülmesi
     f)

14.12.2016

3450 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Çiftlikler Mah.si 157 ada 1 parsel,158 ada 4-6 ve 10 nolu parseller için hazırlanmış imar planının görüşülmesi

10)

      Kapanış.
4. Etap Toplu Konut Projesi

                        


          Koyunbaba Mahallesine yapılacak TOKİ konutları için başvurular 14 Ağustos – 15 Eylül 2017        tarihleri      arasında belediyemize        yapılacaktır. Koyunbaba Mahallemize 124 adet 2+1 ve 82 adet 3+1    olmak üzere     toplam 206 Konut yapılacaktır. Hayırlı olsun.


Anonslar

2017 Ağustos Ayı Meclis Toplantı Gündemi

 Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2017 yılı Ağustos ayı toplantısı 01.08.2017 Salı günü saat 16:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

                  2017 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 01/08/2017

SAAT:16.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

06.06.2017

.

BAŞKANLIK

Açılış Yoklama

2.

18.07.2017

 E.113

 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Personel giderleri ile ilgili bütçe içi aktarmanın görüşülmesi

  3. 21.07.2017 2017/7

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU  

Fırat Kalkanı harekatında şehit olan Ast.Üst.Çavuş Yunus İşcan'ın isminin uygun bir cadde, sokak veya parka verilmesi.

4.

21.07.2017

2017/8

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU  

Ramazan ÇALIŞKAN'ın Turizm gönüllüsü ilan edilmesi ve ödüllendirilmesinin görüşülmesi

  5. 21.07.2017 2017/9

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU  

Ast. Subay Çavuş Emrah Ünalan'ın isminin ilerde oluşacak uygun bir yere verilmesi

6.

19.07.2017

2017/7-1

İMAR KOMİSYONU

Çiftlikler Mah.si 194 ada 9 parsel için hazırlanan imar planının onaylanması

   7.

19.07.2017 2017/7-2

İMAR KOMİSYONU

Baldıran köyü muhtarlığınce hazırlattırılan imar planının onaylanması

   8. 19.07.2017 2017-3

İMAR KOMİSYONU

YEDAŞ'ın trafo yeri için imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi

  9. 19.07.2017 2017-4

İMAR KOMİSYONU

Mehmet BİÇER'in, 2015/49 nolu meclis kararının 1. maddesine konu talebin görüşülmesi
  10. 27.07.2017 E.742 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Genel Revizyon uygulama imar planına yapılan 165 adet itiraz dilekçesinin görüşülmesi
11. . . . Kapanış.