Yeni Otobüs Terminalinde Bulunan İş Yerleri Kiralama İhalesi

İLAN

OSMANCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Madde 1- İŞİN ESASI:

             Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 882 Ada 187 Parselde kayıtlı, Çorum Caddesinde bulunan Otobüs Terminalindeki 2 adet il içi ve ilçeler arası, 7 adet şehirlerarası toplamda 9 adet otobüs yazıhanesi,  4 adet iş yeri (dükkan), 1 adet iş yeri (kafeterya), 1 adet iş yeri (restoran), 1 adet wc 2886 sayılı yasanın 45. md. Gereğince etkin, verimli şekilde hizmet verebilmesi için kiralanması suretiyle ayrı, ayrı sırası üzere açık teklif açık artırma usulüyle yapılacak ihale ile 3(Üç) yıllığına kiraya verilecektir.

Madde 2- İHALENİN MUHAMMEN VE GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ, NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI:

 

 

SIRA NO

İŞ YERİ

NO

CİNSİ

YÜZ

ÖLÇÜMÜ

(Yaklaşık m²)

AYLIK

MUHAMMEN BEDEL+KDV

GEÇİCİ TEMİNAT

(%3)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

1 Nolu

İLİÇİ VE İLÇELERARASI OTOBÜS YZH+BÜRO

34,00 M ²

1.250,00 TL+ KDV

1.350,00 TL.

25.08.2017

09:30

2

2 Nolu

İLİÇİ VE İLÇELERARASI OTOBÜS YZH+BÜRO

28,00 M ²

750,00 TL+ KDV

810,00 TL.

25.08.2017

09:40

3

1 Nolu

ŞEHİRLERARASI OTOBÜS YZH+

BÜRO

22,00 M ²

750,00 TL+ KDV

 

810,00 TL

25.08.2017

09:50

4

2 Nolu

ŞEHİRLERARASI OTOBÜS YZH+

BÜRO

22,00 M ²

 

750,00 TL+ KDV

 

810,00 TL

25.08.2017

10:00

5

3 Nolu

ŞEHİRLERARASI OTOBÜS YZH+

BÜRO

22,00 M ²

 

750,00 TL+ KDV

 

810,00 TL

25.08.2017

10:10

6

4 Nolu

ŞEHİRLERARASI OTOBÜS YZH+

BÜRO

22,00 M ²

 

750,00 TL+ KDV

 

810,00 TL

25.08.2017

10:20

7

5 Nolu

ŞEHİRLERARASI OTOBÜS YZH+

BÜRO

22,00 M ²

 

750,00 TL+ KDV

 

810,00 TL

25.08.2017

10:30

8

6 Nolu

ŞEHİRLERARASI OTOBÜS YZH+

BÜRO

22,00 M ²

 

750,00 TL+ KDV

 

810,00 TL

25.08.2017

10:40

9

7 Nolu

ŞEHİRLERARASI OTOBÜS YZH+

BÜRO

22,00 M ²

 

750,00 TL+ KDV

 

810,00 TL

25.08.2017

10:50

10

1 Nolu

İŞ YERİ

(DÜKKAN)

17 M ²

500,00 TL+ KDV

540,00 TL

25.08.2017

11:00

11

2 Nolu

İŞ YERİ

(DÜKKAN)

17 M ²

 

500,00 TL+ KDV

 

540,00 TL

25.08.2017

11:10

12

3 Nolu

İŞ YERİ

(DÜKKAN)

17 M ²

 

500,00 TL+ KDV

 

540,00 TL

25.08.2017

11:20

13

4 Nolu

İŞ YERİ

(DÜKKAN)

17 M ²

 

500,00 TL+ KDV

 

540,00 TL

25.08.2017

11:30

14

 

KAFETERYA

15 M ²

 

500,00 TL+ KDV

 

540,00 TL

25.08.2017

11:40

15

 

RESTORAN

150 M ²

1.000,00 TL+ KDV

1.080,00 TL.

25.08.2017

11:50

16

 

WC

-

200,00 TL+ KDV

216,00 TL.

25.08.2017

12:00

 

Madde 3- İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER

             İhalenin yapılacağı adres: Osmancık Belediyesi Encümeni huzurunda OSMANCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS TOPLANTI SALONU KIZILIRMAK MAHALLESİ ADNAN MENDERES CADDESİ NO:33 19500 OSMANCIK /ÇORUM adresinde yapılacaktır.

 Madde 4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

   A)Kanuni İkametgâhı olması,

B)Türkiye de tebligat için adres göstermesi,

C)Gerçek kişi olması halinde T.C. kimlik numarasını içerir nüfus cüzdan sureti, Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasında veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, noterden tasdikli imza sirküleri, Dernek Birlik,Vakıf vb.için dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti.

D)İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin tasdikli imza sirküleri,

E)Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu ise, teminat mektuplarının asılları ve Banka teyit yazısı.)

F)İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi ( ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.) Dernek birlik,Vakıf vb.için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi

G) İhaleye katılacak olanların, belediyemize borcu olmadığına dair ( taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilât Biriminden alacakları yazıyı ihale komisyonuna belgelendirmesi şarttır.

H)Şehirlerarası otobüs yazıhanesi kiralayacakların, Ulaştırma Bakanlığından alınmış olan ( B1-D1--F1-F2) yetki belgelerinden en az birisine ile ilçeler arası ve iliçi yazıhaneler ise (D4) yetki belgesine sahip olması şarttır.

I)İhaleye katılacak olanların ihale saatinden önce yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır.    

Madde  5- Bilgi edinmek için www.osmancik.bel.tr. İlanlar bölümü web sitemizden görülebilir, İstekliler daha geniş

bilgiyi ve ihaleye ilişkin şartnameyi Belediyemiz Destek Hizm. Md. temin edebilirler

                İlgililere 2886 Sayılı Yasanın 17. maddesi gereği ilanen duyurulur. 11.08.2017