Şenyurt (Tapuda Cumhuriyet) Mahallesi Osmangazi Cami ve Çevre Bölgede 3194 sayılı yasanın 18. Madde Uygulaması

Cumhuriyet mahallesi  137 ada 97 ve 217 parsel, 138 ada 22-23-177-178-179-180-181-182-184 ve 185 parseller, 991 ada 93-94-96-116-117-118-119-120-218-219-220 ve 221 parseller, 992 ada 102-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113 ve 114 parseller, 993 ada 106 parsel, 994 ada 122-123-124-125-152-153-154-155-156 ve 157 parsellerin bulunduğu bölgede 3194  sayılı yasanın 18. Maddesi gereğince yapılan imar uygulaması  05.11.2020 tarih ve 2020/150 sayılı Osmancık Belediye Encümen kararı ile aynen onaylanmış olup; alınan Encümen kararı, parselasyon planı ve dağıtım cetveli 06/11/2020 ile 07/12/2020 tarihleri arası ilan edilmek üzere Belediyemiz zemin girişi katında bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle bir ay süre ile usulüne uygun şekilde askıya çıkartılmıştır.