Koyunbaba Mahallesinde bulunan 77 ada 29 ve 30 parseller ve çevresine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği teklifi

Koyunbaba Mahallesinde bulunan 77 ada 29 ve 30 parseller ve çevresine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği teklifi 3194 sayılı yasanın 8.maddesi (b) fıkrası gereğince 06.09.2021 tarih ve 2021/71 sayılı Osmancık Belediye Meclis kararı ile aynen uygun görülerek onaylanmış olup; alınan Meclis kararı ile plan tadilatına konu pafta ozalit kopyaları 21.09.2021 ile 22.10.2021 tarihleri arası ilan edilmek üzere Belediyemiz zemin giriş katında bulunan İlan Panosuna asılmak suretiyle bir (1) ay süre ile usulüne uygun şekilde askıya çıkartılmıştır.