Koyunbaba Mahallesinde bulunan 67 ada 265 parselin olduğu bölgeye ilişkin 1/1000 ve 1/5000 ölçekli İmar Planı değişikliği

Çorum ili Osmancık ilçesi Koyunbaba Mahallesinde bulunan 67 ada 265 parselin olduğu bölgeye ilişkin 1/1000 ve 1/5000 ölçekli İmar Planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı yasanın 8.maddesi (b) fıkrası gereğince 05.08.2019 tarih ve 2019/51 sayılı Osmancık Belediye Meclis kararı ile aynen uygun görülerek onaylanmış olup; alınan Meclis kararı ile plan tadilatına konu pafta ozalit kopyaları ile 19.08.2018- 19.09.2019 tarihleri arası ilan edilmek üzere Belediyemiz zemin giriş katında bulunan İlan Panosuna asılmak suretiyle bir (1) ay süre ile usulüne uygun şekilde askıya çıkartılmıştır.