Koyunbaba mahallesinde, 550, 74 , 85,1153, 82 ve 73 adanın bulunduğu bölgede 3194 sayılı kanunun 18. Maddesi gereğince yapılan imar uygulaması

Koyunbaba mahallesinde, 550 ada 3-4 ve 6 parseller, 74 ada 2-3-4-5-8-9-11 ve 12 parseller, 85 ada 5-7-9-22 ve 27 parseller, 1153 ada 1-2-3 ve 4 parseller, 82 ada 2-4-5-6-7-8-9 ve 10 parseller, 73 ada 2-4-5-6-8-9-10-11-12-13-14-15 ve 16 parseller, ayrıca ihdas yapılarak oluşacak olan 1153 ada 5 parselin bulunduğu bölgede 3194  sayılı kanunun 18. Maddesi gereğince yapılan imar uygulaması  18.02.2021 tarih ve 2021/18 sayılı Osmancık Belediye Encümen kararı ile aynen onaylanmış olup; alınan Encümen kararı, parselasyon planı ve dağıtım cetveli 22/02/2021 ile 25/03/2021 tarihleri arası ilan edilmek üzere Belediyemiz zemin girişi katında bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle bir ay süre ile usulüne uygun şekilde askıya çıkartılmıştır.