Koyunbaba mahallesinde, 4 ada ve 71 adada bulunan bazı parsellerde 3194 Sayılı Kanunun 18. Madde Uygulaması

Çorum ili Osmancık ilçesi Koyunbaba mahallesinde, 4 ada 11-12-13-14-15-16-18-30-31-32-33-34-35-36-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115 ve 71 ada 22-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-39-40-62-63-76-77-78 parsellerin bulunduğu bölgede 3194 sayılı kanunun 18. Maddesi gereğince yapılan imar uygulaması  18.02.2021 tarih ve 2021/19 sayılı Osmancık Belediye Encümen kararı ile aynen onaylanmış olup; alınan Encümen kararı, parselasyon planı ve dağıtım cetveli 22/02/2021 ile 25/03/2021 tarihleri arası ilan edilmek üzere Belediyemiz zemin girişi katında bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle bir ay süre ile usulüne uygun şekilde askıya çıkartılmıştır.