Gemici Mahallesinde bulunan 429 ada 8 parsel ve 1031 ada 39 ve 40 no lu parsellere ilişkin 1/1000 ve 1/5000 ölçekli İmar Planı değişikliği

Gemici Mahallesinde bulunan 429 ada 8 parsel ve 1031 ada 39 ve 40 no lu parsellere ilişkin 1/1000 ve 1/5000 ölçekli İmar Planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı yasanın 8.maddesi (b) fıkrası gereğince 02.03.2020  tarih ve 2020/16 sayılı Osmancık Belediye Meclis kararı ile aynen uygun görülerek onaylanmış olup; alınan Meclis kararı ile plan tadilatına konu pafta ozalit kopyaları 12.03.2020 ile 12.04.2020 tarihleri arası ilan edilmek üzere Belediyemiz zemin giriş katında bulunan İlan Panosuna asılmak suretiyle bir (1) ay süre ile usulüne uygun şekilde askıya çıkartılmıştır.