Gemici mahallesi 1113 ada 1 parsel, 391 ada, 873 ada ve 893 adada bulunan bazı münferit parsellerin bulunduğu bölgede 3194 sayılı yasanın 18. Maddesi gereğince yapılan imar uygulaması

Çorum ili Osmancık ilçesi Gemici mahallesi  1113 ada 1 parsel, 391 ada 4-6-7-61-67-68-69-70-71-72 parsel, 873 ada 16-74-75-76-77-79-80-81-82  parsel ve 893 ada 18-20-21-22-23-24-25-26-27-28-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-51-52-53-54-55-56-57 parsellerin bulunduğu bölgede 3194  sayılı yasanın 18. Maddesi gereğince yapılan imar uygulaması  09.12.2021 tarih ve 2021/132 sayılı Osmancık Belediye Encümen kararı ile aynen onaylanmış olup; alınan Encümen kararı, parselasyon planı ve dağıtım cetveli 06/01/2022 ile 05/02/2022 tarihleri arası ilan edilmek üzere Belediyemiz zemin girişi katında bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle bir ay süre ile usulüne uygun şekilde askıya çıkartılmıştır.