Esentepe(Tapuda Koyunbaba) mahallesinde 3194 sayılı kanunun 18. Maddesi gereğince yapılan imar uygulaması

Çorum ili Osmancık ilçesi Esentepe(Tapuda Koyunbaba) mahallesinde 67 ada 266 parsel, 71 ada, 1-15-16-17 parseller, 1312 ada, 6-7-8-9-10 parseller, 1314 ada, 1 parsel, 1315 ada, 9-10-19 ve 20 parsellerin bulunduğu bölgede 3194  sayılı kanunun 18. Maddesi gereğince yapılan imar uygulaması  30.09.2021 tarih ve 2021/109 sayılı Osmancık Belediye Encümen kararı ile aynen onaylanmış olup; alınan Encümen kararı, parselasyon planı ve dağıtım cetveli 08/10/2021 ile 08/11/2021 tarihleri arası ilan edilmek üzere Belediyemiz zemin girişi katında bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle bir ay süre ile usulüne uygun şekilde askıya çıkartılmıştır.