Esentepe(Tapuda Koyunbaba) Mahallesinde Arsa ve Arazi Düzenlenmesi

Çorum ili Osmancık ilçesi Esentepe(Tapuda Koyunbaba) mahallesinde 67 ada 12-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-245 ve 265 parseller, 71 ada 87 parsel, 1312 ada 1-2-3-4 ve 5 parseller, 1313 ada 1 ve 2 parseller, 1315 ada 1-2-3 ve 4 parsellerin ayrıca ihdas yapılarak oluşacak olan 1315 ada 5-6-7 ve 8 parsellerin bulunduğu bölgede 3194  sayılı yasanın 18. Maddesi gereğince yapılan imar uygulaması  26.09.2019 tarih ve 2019/134 sayılı Osmancık Belediye Encümen kararı ile aynen onaylanmış olup; alınan Encümen kararı, parselasyon planı ve dağıtım cetveli 27/09/2019 ile 28/10/2019 tarihleri arası ilan edilmek üzere Belediyemiz zemin girişi katında bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle bir ay süre ile usulüne uygun şekilde askıya çıkartılmıştır.