Esentepe (Tapu da Koyunbaba) Mahallesinde bulunan 1314 ada ve çevresine ilişkin 1/1000 Ölçekli İmar Planı değişikliği

Çorum ili Osmancık ilçesi Esentepe (Tapu da Koyunbaba) Mahallesinde bulunan 1314 ada 1 parsel ve çevresine ilişkin 1/1000 Ölçekli İmar Planı değişikliği teklifi 3194 sayılı yasanın 8.maddesi (b) fıkrası gereğince 10.06.2020 tarih ve 2020/31 sayılı Osmancık Belediye Meclis kararı ile aynen uygun görülerek onaylanmış olup; alınan Meclis kararı ile plan tadilatına konu pafta ozalit kopyaları 22.06.2020 ile 22.07.2020  tarihleri arası ilan edilmek üzere Belediyemiz zemin giriş katında bulunan İlan Panosuna asılmak suretiyle bir (1) ay süre ile usulüne uygun şekilde askıya çıkartılmıştır.