Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 886 ada 1-2-3 no lu parsellere ilişkin 1/1000 ve 1/5000 ölçekli İmar Planı değişikliği

Çorum ili Osmancık ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 886 ada 1-2-3 no lu parsellere ilişkin 1/1000 ve 1/5000 ölçekli İmar Planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı yasanın 8.maddesi (b) fıkrası gereğince 05.08.2019 tarih ve 2019/53  sayılı Osmancık Belediye Meclis kararı ile aynen uygun görülerek onaylanmış olup; alınan Meclis kararı ile plan tadilatına konu pafta ozalit kopyaları 19.08.2019 ile 19.09.2019 tarihleri arası ilan edilmek üzere Belediyemiz zemin giriş katında bulunan İlan Panosuna asılmak suretiyle bir (1) ay süre ile usulüne uygun şekilde askıya çıkartılmıştır.