Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 104 ada 71 no lu parsele ilişkin 1/1000 ve 1/5000 ölçekli İmar Planı

Çorum ili Osmancık ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 104 ada 71 no lu parsele ilişkin 1/1000 ve 1/5000 ölçekli İmar Planı teklifinin 3194 sayılı yasanın 8.maddesi (b) fıkrası gereğince 01.07.2019 tarih ve  2019/38 sayılı Osmancık Belediye Meclis kararı ile aynen uygun görülerek onaylanmış olup; alınan Meclis kararı ile plan tadilatına konu pafta ozalit kopyaları 05.07.2019 ile 04.08.2019 tarihleri arası ilan edilmek üzere Belediyemiz zemin giriş katında bulunan İlan Panosuna asılmak suretiyle bir (1) ay süre ile usulüne uygun şekilde askıya çıkartılmıştır.