Çorum ili Osmancık ilçesi Yeşilçatma Mahallesinde bulunan 434 ada 2 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği teklifi

Yeşilçatma Mahallesinde bulunan 434 ada 2 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği teklifi (NİP:19391578, UİP:19790152) 3194 sayılı yasanın 8.maddesi (b) fıkrası gereğince 01.11.2021 tarih ve 2021/82 sayılı Osmancık Belediye Meclis kararı ile aynen uygun görülerek onaylanmış olup; alınan Meclis kararı ile plan tadilatına konu pafta ozalit kopyaları 19.11.2020 ile 20.12.2021 tarihleri arası ilan edilmek üzere Belediyemiz zemin giriş katında bulunan İlan Panosuna asılmak suretiyle bir (1) ay süre ile usulüne uygun şekilde askıya çıkartılmıştır.