Çiftlikler Mahallesinde bulunan 699 ada 1 no. lu parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İlave İmar Planı

Çorum ili Osmancık ilçesi Çiftlikler Mahallesinde bulunan 699 ada  1 no. lu parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İlave İmar Planı teklifinin (NİP:19720634, UİP:19095324) 3194 sayılı yasanın 8.maddesi (b) fıkrası gereğince 01.11.2021 tarih ve 2021/82 sayılı Osmancık Belediye Meclis kararı ile aynen uygun görülerek onaylanmış olup; alınan Meclis kararı ile plana konu pafta ozalit kopyaları 23.11.2021 ile 24.12.2021 tarihleri arası ilan edilmek üzere Belediyemiz zemin giriş katında bulunan İlan Panosuna asılmak suretiyle bir (1) ay süre ile usulüne uygun şekilde askıya çıkartmıştır.