Çiftlikler Mahallesinde bulunan 156 ada 5 no lu parsele ilişkin 1/1000 ve 1/5000 ölçekli İmar Planı

Çorum ili Osmancık ilçesi Çiftlikler Mahallesinde bulunan 156 ada  5 no lu parsele ilişkin 1/1000 ve 1/5000 ölçekli İmar Planı teklifinin 3194 sayılı yasanın 8.maddesi (b) fıkrası gereğince 10.06.2020 tarih ve 2020/31 sayılı Osmancık Belediye Meclis kararı ile aynen uygun görülerek onaylanmış olup; alınan Meclis kararı ile plana konu pafta ozalit kopyaları 22.06.2019 ile 22.07.2020 tarihleri arası ilan edilmek üzere Belediyemiz zemin giriş katında bulunan İlan Panosuna asılmak suretiyle bir (1) ay süre ile usulüne uygun şekilde askıya çıkartılmıştır.