Çiftlikler Mahallesinde bulunan 152 ada 2 no. lu parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı

Çiftlikler Mahallesinde bulunan 152 ada  2 no. lu parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı teklifinin (NİP:19627812, UİP:19164489) 3194 sayılı yasanın 8.maddesi (b) fıkrası gereğince 01.02.2020 tarih ve 2021/22 sayılı Osmancık Belediye Meclis kararı ile aynen uygun görülerek onaylanmış olup; alınan Meclis kararı ile plana konu pafta ozalit kopyaları 11.02.2021 ile 14.03.2021 tarihleri arası ilan edilmek üzere Belediyemiz zemin giriş katında bulunan İlan Panosuna asılmak suretiyle bir (1) ay süre ile usulüne uygun şekilde askıya çıkartılmıştır.