Çiftlikler-Cumhuriyet ve Güney Mahallerinde yer alan Osmancık Toprak Sanayi İmar Planında bulunan Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından teklif edilen bölgeye ilişkin 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği

Çiftlikler-Cumhuriyet ve Güney Mahallerinde yer alan Osmancık Toprak Sanayi İmar Planında bulunan Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından teklif edilen bölgeye(Osmancık-Merzifon ayracı Laçin Devlet Yolu (KM:0+000,00-1+440.60 arası) ilişkin 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı yasanın 8.maddesi (b) fıkrası gereğince, 06.12.2021 tarih ve 2021/95 sayılı Osmancık Belediyesi Meclis kararı ile aynen uygun görülerek onaylanmış olup; alınan Meclis kararı ile imar planı tadilatına konu pafta ozalit kopyaları 13.12.2021 ile 13.01.2022 tarihleri arası ilan edilmek üzere Belediyemiz zemin giriş katında bulunan İlan Panosuna asılmak suretiyle bir (1) ay süre ile usulüne uygun şekilde askıya çıkartılmıştır.