Çiftlikler-Cumhuriyet ve Güney Mahallerinde yer alan Osmancık Toprak Sanayi bölgesine ilişkin, ilk defa hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifi

Çiftlikler-Cumhuriyet ve Güney Mahallerinde yer alan Osmancık Toprak Sanayi bölgesine (Osmancık-Merzifon ayracı Laçin Devlet Yolu (KM:0+000,00-1+440.60 arası) ilişkin, ilk defa hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu teklifinin 3194 sayılı yasanın 8.maddesi (b) fıkrası gereğince, 06.06.2022 tarih ve 2022/49 sayılı Osmancık Belediyesi Meclis kararı ile aynen uygun görülerek onaylanmış olup; alınan Meclis kararı ile imar planına konu pafta ozalit kopyaları 29.07.2022 ile 29.08.2022 tarihleri arası ilan edilmek üzere Belediyemiz zemin giriş katında bulunan İlan Panosuna asılmak suretiyle bir (1) ay süre ile usulüne uygun şekilde askıya çıkartılmıştır.