Esentepe (Tapuda Koyunbaba) ve Koyunbaba mahallesinde 3194 Sayılı Kanunun 18. Madde Uygulaması

Çorum ili Osmancık ilçesi Esentepe (Tapuda Koyunbaba) ve Koyunbaba mahallesinde 642 ada, 1-2-3-4-5-6-7 ve 8 parseller, 550 ada 3-4 ve 6 parseller, 74 ada 2-3-4-5-8-9-11 ve 12 parseller, 85 ada 5-7-9-22 ve 27 parseller, 1153 ada 1-2-3 ve 4 parseller, 82 ada 2-4-5-6-7-8-9 ve 10 parseller, 73 ada 2-4-5-6-8-9-10-11-12-13-14-15 ve 16 parseller, 4 ada 11-12-13-14-15-16-18-19-20-21-22-23-24-25-26-30-31-32-33-34-35-36-37-38-52-53-54-55-56-57-58-66-67-68-70-72-73-74-77-82-84-88-90-95-96-97-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-118 ve 119 parseller, 71 ada 22-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-39-40-62-63-76-77 ve 78 parseller, ayrıca ihdas yapılarak oluşacak olan 4 ada 120-121-122-123 ve 124 parseller, 71 ada 88 parsel, 73 ada 20 ve 21 parseller, 74 ada 14 parsel, 642 ada 9 parsel ve 1153 ada 5 parselin bulunduğu bölgede 3194  sayılı yasanın 18. Maddesi gereğince yapılan imar uygulaması  15.05.2020 tarih ve 2020/71 sayılı Osmancık Belediye Encümen kararı ile aynen onaylanmış olup; alınan Encümen kararı, parselasyon planı ve dağıtım cetveli 20/05/2020 ile 22/06/2020 tarihleri arası ilan edilmek üzere Belediyemiz zemin girişi katında bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle bir ay süre ile usulüne uygun şekilde askıya çıkartılmıştır.