Ardıç Köyünde bulunan 188 ada 1 parsel ve 189 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı (NİP-19869688) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP-19347352) teklifi

Çorum ili Osmancık ilçesi Ardıç Köyünde bulunan 188 ada 1 parsel ve 189 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı (NİP-19869688) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (UİP-19347352) teklifinin 3194 sayılı yasanın 8.maddesi (b) fıkrası gereğince 04.10.2021 tarih ve 2021/76 sayılı Osmancık Belediye Meclis kararı ile aynen uygun görülerek onaylanmış olup; alınan Meclis kararı ile plana konu pafta ozalit kopyaları 08.10.2021 ile 08.11.2021 tarihleri arası ilan edilmek üzere Belediyemiz zemin giriş katında bulunan İlan Panosuna asılmak suretiyle bir (1) ay süre ile usulüne uygun şekilde askıya çıkartılmıştır.