2021 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

 Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2021 yılı Kasım ayı toplantısı 01.11.2021 Pazartesi günü saat 15:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
       Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

                     2021 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 01/11/2021

SAAT:15.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

01.11.2021

.

BAŞKANLIK

Yoklama ve Açılış

2.

 25.10.2021

303

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

a) 2022 yılı Gelir Tarifesi  
b) 2022 ve izleyen iki yıla ait (2023-2024) tahmini bütçenin görüşülmesi

   3-1

11.10.2021

9

İMAR KOMİSYONU

Güney Mahallesi 287 ada 1 parsel için kamu yararı kararı alınması talebi

   3-2

11.10.2021

9

İMAR KOMİSYONU

Çiftlikler Mah.si 699 ada 1 parselin olduğu yer için hazırlanmış imar planı onayı

   3-3

11.10.2021

9

İMAR KOMİSYONU

Yeşilçatma Mah.si 434 ada 2 parselin olduğu yer için hazırlanmış imar planı onayı

   4.a)

27.10.2021

11.10.2021

1194

3505

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Hıdırlık Mahallesi 509 ada 13 parsel ile belediye ye ait taşınmazların trampa yapılması

      b)

27.10.2021

15.10.2021

1194

3589

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Yazı Mahallesi 482 ada 36 parseldeki belediye hissesinin satın alınması talebi

      c)

27.10.2021

21.10.2021

1194

3680

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Baldıran Köyü 215 ada 60-61 ve 62 parseller için kamu yararı kararı alınması talebi

d)

27.10.2021

26.10.2021

1194

3750

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Koyunbaba Mahallesi 1200 ada için İmar Planı Değişikliği
e)

27.10.2021

27.10.2021

1194

3756

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Cumhuriyet Mah.si 104 ada 71 nolu parselin olduğu alan için 04.10.2021 tarih 2021/77 nolu meclis kararıyla onaylanan imar planına İtiraz başvurusu
   5. . . . Kapanış.