2019 Haziran Ayı Meclis Toplantı Gündemi

Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2019 yılı Haziran ayı toplantısı 10.06.2019 Pazartesi günü saat 16:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

                         2019 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 10/06/2019

SAAT:16.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

10.06.2019

.

BAŞKANLIK

Açılış Yoklama

2.

14.05.2019

E.161

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Cenaze hizmetlerinin görüşülmesi

3.

20.05.2019

E.33

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Çocuk yardımı yapılmasının görüşülmesi

   4.  30.05.2019 E.329 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Terminal araç çıkış ücretinin görüşülmesi
    5. 09.05.2019 2019/3 PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

Hıdırlık Mah.si 509 ada 11 nolu parselin kamulaştırılması

    6. 30.05.2019 2019/02 BELTAŞOSMANCIK BELEDİYESİ GIDA ENERJİ ULAŞIM EĞİTİM SPOR VE İNŞAAT HZİMETLERİ A.Ş Sermaya artırım talebi

 7.a)

   

10.05.2019 2019/3 İMAR KOMİSYONU

Belediye ye ait Eymir Mah.sinde  bulunan 28 ada 21 ve 27 nolu parsellerin Hitit Üniversitesi Rektörlüğü adına devir talebi

b)

10.05.2019

2019/3

İMAR KOMİSYONU

Cumhuriyet Mah.si 571 ada 136 ve 185 nolu parsellerin olduğu alana ait imar planı değişikliği talebi

 c)

10.05.2019

2019/3

İMAR KOMİSYONU

Cumhuriyet Mah.si 104 ada 68 nolu parselin olduğu alana ait imar planının onaylanması talebi

    d)

10.05.2019

2019/3

İMAR KOMİSYONU

Gemici Mah.si 598 ada 21 nolu parselle ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesi

   e)

10.05.2019

2019/3

İMAR KOMİSYONU

Cumhuriyet Mah.si 751 ada 10 nolu parselin olduğu alana ait imar planı değişikliği talebi

    f) 10.05.2019 2019/3

İMAR KOMİSYONU

Koyunbaba Mah.si 78 ada 20 parsel, 1200 ada, 1021 ada 44 nolu parselin dolduğu bölgeye ait imar planı değişikliği

g)

10.05.2019

2019/3

İMAR KOMİSYONU

Koyunbaba Mah.de bulunan 2981/3290 sayılı yasa kapsamındaki Tapu Tahsis Belgesi olan yerlerin haksahiplerine tapularının devri konusu

8.a)

28.05.2019

02.05.2019

E.423

1278

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Gemici Mah.si 416 ada 139 nolu parselin kamulaştırılması talebi

    b). 15.05.2019 1430

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Çİftlikler Mah.si 104 ada 71 nolu parselin olduğu alana ilişkin hazırlanan imar planı onayı
   9. . . .

Kapanış